Praktijk De Hoogte

Praktijk voor kinder en jeugdpsychologie

Over De Hoogte

Wat kan ik voor je doen

Vergoedingen en kosten

Algemeen

De Hoogte biedt kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). Ik heb contracten met de gemeente Arnhem en een aantal omliggende gemeentes (Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden/Rozendaal en Westervoort).

Dat betekent dat behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar bij De Hoogte bijna altijd vergoed wordt door de gemeente. Je hebt daarvoor een verwijzing nodig van een arts zoals je huisarts, een kinderarts, Bureau Jeugdzorg of van de gemeente zelf.

Je kunt bij De Hoogte ook terecht voor behandeling zonder verwijzing.

Vergoeding

De gemeenten met wie ik contracten heb, vergoeden behandelingen voor kinderen en jeugdigen binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en jeugdhulp.
De verwijzer (bijvoorbeeld de gemeente, de huisarts of kinderarts) maakt als eerste een inschatting van de problemen en geeft de indicatie voor welke behandeling je in aanmerking komt.
Let op: als je een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet je deze sessie zelf betalen (de gemeente vergoedt deze kosten niet).

Zelf betalen

De Hoogte hanteert een tarief van €85,- per sessie (45 minuten) voor diagnostiek of behandeling wanneer je geen verwijzing van een arts hebt of de hulp buiten de gemeente om wilt regelen.

Een volledige behandeling bestaat meestal uit:

  • Inschatting van de problematiek aan de hand van een intakegesprek en vragenlijsten
  • Behandelsessies of diagnostiek
  • Eindgesprek

Supervisie

Bij De Hoogte kun je ook terecht voor supervisie bijvoorbeeld voor de GZ-opleiding en vanaf maart 2019 ook voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCT).

Het tarief is € 90,- per sessie (45 minuten). Evaluaties en het lezen/corrigeren van verslagen, worden apart gerekend. De eerste kennismaking reken ik alleen als we inderdaad samen aan de slag gaan. 

Ben je geïnteresseerd? stuur mij dan een mail, dan neem ik contact met je op. Contact en aanmelden